Giti Hotels

هتل هتل سلکشن پاتایا

ساعت تحویل ساعت تخلیه تعداد طبقات تعداد اتاق ها
14:00 12:00 0 149
نیم شارژ پاسخگویی 24 ساعته

توضیحات: